Den guddommelige Liturgi feires i Moss
Arena kirke og kultursenter, Kirkegaten 19
Søndag 18. januar kl 11
Moss lutherske menighet vil være tilstede, 
da Moss kirke er under oppussing
Kirkekaffe
Velkommen!