Den Guddommelige Liturgi
feires i Fredrikstad
søndag 1. februar kl. 11
Lahellemoen misjonshus
Albert Torps vei 20