HILSEN FRA PRESBYTERA MARI

Ved inngangen til den nye året har vi blitt minnet om Kirkens velsignelse og vekst i vårt land, blant annet ved ordinasjon i Paris av en ny prest i vår kirke.
Det siste året har også bragt mange gode nyheter for det ortodokse miljøet, med etablering av to nye klostre, og for første gang på 1000 år en gjenreising av Den ortodokse kirkens nærvær på de historiske og hellige stedene Stiklestad og Selja. Det spirer og gror mange steder i landet. Det bygges kirker og andre nybygg flere steder. Vi lever i en velsignet tid, med fred og frihet, og de beste muligheter.
La oss derfor, ved inngangen til 2015, stå sammen skulder ved skulder, støtte hverandres virksomheter, og arbeide mot et felles mål om å spre ortodoksiens milde lys i hele Norge.
La oss alle være venner, og besøke hverandre, feire høytider sammen, og feire innvielser, jubileer og merkedager. Legge all jordisk bekymring til side, og ta imot den store gaven som et ekte fellesskap i Kristus er.
Dette er noe vi alle trenger for å kunne vie oss fullt og helt til arbeidet i kirken, enten vi er lekfolk eller geistlige, vi trenger hverandres støtte, og kan ikke klare oss uten.
Jeg oppfordrer med dette til invitasjoner for samfeiring på tvers av menighetene en gang i blant, jeg oppfordrer også til trofasthet mot hver egen menighet.

Dette er mitt høyeste ønske for 2015,
Presbytera Mari L
15,januar 2015

Hl.Olavs dåp, 1000 års jubileum feiret i 2014
Hellige Olav, Hellige Sunniva, Hellige Hallvard, be til Gud for oss!