Vi får ny biskop!
(JPEG)
Den hellige synode i Konstantinopel har valgt arkimandrit John Renneteau til biskop av Charioupolis. Han skal gjøre tjeneste i vårt erkebispedømme.
Han er født 1942 i Bordeaux og er utdannet ved St. Sergius teologiske seminar i Paris. Han er prest i den fransk-språklige menigheten hl Treenighet - hl.Katarina i Geneve hvor han har vært prest i 40 år.