Et  stort og hellig konsil for Den ortodokse kirke er planlagt i 2016
ORTHODOX CHURCH
Konsilet skal holdes i hl Irene kirke i Konstantinopel, stedet for det økumeniske konsilet i 381  som proklamerte Den Nikensk-Konstantinopolitanske trosbekjennelse. Kirken er i dag museum, man har aldri vært moské. 
Konsilet som har vært forberedt siden 1961 skal samle overhoder fra alle de 14 autokefale ortodokse kirkene