Nordberg menighetsblad tilhørende den lokale lutherske menigheten der vårt lokale i Oslo ligger, har vært på besøk hos oss.