Sliter med å få gjenbegrave sameskjeletter

Sametinget og Universitetet i Oslo har fått avslag på en felles søknad om 350.000 kroner til tilbakelevering av skoltesamiske skjeletter.

Sametinget

Levningene etter gravlagte østsamer ble gravd opp og fjernet fra Gravholmen i Pasvik i Øst-Finnmark i 1958 og 1959. De ble fjernet fordi gravplassen ville bli ødelagt av en planlagt oppdemming av elva.

21 skjeletter ble brakt til Universitetet i Oslo (UiO), der materialet fortsatt utgjør en del av De Schreinerske samlinger ved Institutt for medisinske basalfag.

UiO har samarbeidet med Sametinget om denne saken etter at St.Georgs kirkeforening i Neiden, Den ortodokse kirke i Norge, ba om tilbakeføring og gjenbegravelse av skoltesamenes levninger.