Den Guddommelige Liturgi 
ble feiret i Fredrikstad 
søndag 24. juni.
Det var den siste liturgien før sommeren 
og den siste i Lahellemoen misjonshus.
Til høsten starter vi opp i
Kameratklubbens lokale
Frydenberggaten 14
KART
fredrikstadkristnekameratklubb.net

Takk til alle for et velsignet semester.
Takk spesielt til Abraham, Lars og Gro 
som står på i Fredrikstad

Kameratklubbens hus