DEN ALLHELLIGE GUDFØDERSKENS JOMFRU MARIAS HENSOVNELSE 15./28. AUGUST

Den ortodokse kirken  sier  at hennes død betyr "begynnelsen på den mystiske dag." Maria delte menneskehetens arvesynd og døde en menneskelig død, men hennes død var så full av liv i Gud at det ble omgjort til en strålende oppstigning til himmelenDet var hennes totale forening med Kristus som overvant døden og gjorde henne til den første personen til å "innvie" den kommende allmenne oppstandelsenMarias død blir startpunktet for den allmenne oppstandelsen som alle døde kropper i verden venter på. Den Hellige Ånd åpenbarer den siste dagenog kommer på den  "siste store pinsedagen." og fullbyrder den siste tid. "Enden" i den kristne tro er alltid "Guds rike", den endelige åpenbaring av "vår Herre Jesu Kristi nådeGud vår Faders kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn". Slutten er alltid begynnelsen på noe nytt. Hvis vi i kirken vet noe om hvordan det er å bli fylt med Gud, å være fullkommen som en personopplyst av Den Hellige Ånd og forent med Gudvi vet dette ved at vi kjenner Maria.


Liturgi: Fil 2:5-11 Lk 10:3

LES MER