Johannes Palaelogos VIII


I 1438 red den bysantinske keiser, Johannes Palaelogos VIII, og patriark Josef inn i Firenze til et konsil hvor både øst og vestkirken var representert. Keiseren og patrarken håpet de skulle få hjelp til å redde restene av Det romerske riket med hovedstaden Konstantinopel fra tyrkerne som sto utenfor murene. Den keiserlige og patriarkale delegasjon sultet i byen og måtte selge sine klær og eiendeler for å få mat. De ble alvorlig nedverdiget under forhandlingene i 1439  til å akseptere Den latinske trosbekjennelsen og andre katolske standpunkter av representantene fra vest for å oppnå enighet. Konsilet ble en fiasko. Vedtakene ble straks avvist av Den ortodokse kirke i alle ortodokse land. Keiseren fikk heller ingen hjelp av vesten for å redde keiserdømmet. Patriark Josef ble klokelig værende i Italia og ble begravet i Venezia. Resultatet ble at tyrkerne stormet Konstantinopel 29. mai 1453. Keiseren ble drept og ortodokse i tusenvis flyktet. Freskoen av keiseren ble malt på veggen i Palazzo Medici i Firenze til minne om dette viktige møtet hvor Fyrsten av Firenze var vertskap.