NRK Møre og Romsdal:
Olsokmesse på syltefjellet

Draumen om eit gresk-ortodoks kloster lever i Valldal. I dag hadde munkane for første gang olsok-messe på Syltefjellet der klosteret skal ligge.