Vi starter opp etter ferien med Liturgi i Fredrikstad søndag 23. august kl. 11
 Kapellet i bispegården 
Bjarne Aas gate 7
(i kjelleren)
Ta gjerne noe med til kirkekaffen