Erkebiskop Jobs tale på konferansen til det britiske prostiet 2015

DEN TEOLOGISKE BETYDNINGEN AV  SKJØNNHETEN I SKAPELSEN I DEN ORTODOKSE KIRKE