Første liturgi i nye hl. Nikolai kirke

  40 mennesker deltok på den første liturgien i den flotte nye kirken. Prester og lekfolk kom fra flere patriarkater og menigheter. 
f. Johannes var hovedcelebrant sammen med diakon f.Serafim. 
Kirken er blitt som en katedral. Den kommer til å bli en velsignelse for kirken i Norge. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i kjelleren. Imidlertid vil ikke regulære gudstjenester starte før ferdigattest for kirken foreligger.  Vi gratulerer menigheten med en flott kirke.