Hans hellighet patriark Bartolomeus feirer 24 år på den ekumeniske trone.
Vi gratulerer og ønsker ham mange år!