Erkebiskop Job deltok på prestemøte i 
Det engelske prostiet 20. november