Kurs i bysantinsk ikonmaling i Oslo
Byzantine Icon Painting Courses in Oslo, Norway
 21. - 22. og 28. - 29. november 2015


lørdag kl. 11.30-18.30 & søndag kl.12.30-17.00 (23 timer)
Påmeldingsfrist: 18. november 2015
Påmelding sendes til byzantineiconpainting@gmail.com
og er bindende pga få antall deltakere.

Generell informasjon om kurset:
Det finnes ingen aldersgrense og det kreves ingen tidligere tegneerfaring eller kvalifikasjoner. Det læres å tegne og male ved frihånd fra begynnelsen, å bruke fargene, lage fargetoner og fargenyanser selv. Det oppgis en spesiell metode hvor man kan rette maleriet selv og være uavhengig av læreren. Kurset inneholder grunnleggende (trinn 1 og 2) og viderekommende (trinn 3,4,5 og 6) teori om tegning og bruk av farger. 

Innlagte pauser med (gratis) kaffe/te og kake/frukt. 
Kursavgift: 2300,- Begrenset antall deltakere (maks 8).
I tillegg kommer utgifter til materialer, materiallisten sendes senest ved påmeldingsfristen.

Om ikonmaleren Nikol Konstante: http://ikonkurs.webs.com/ikonmalinglrer.htm​Noa, Noah, hovedpersonen i fortellingen om den store flommen (syndfloden), som omtales i 1 Mosebok 6–9. Ifølge teksten ble Noa 950 år og var far til tre sønner: Sem, Kam (Ham) og Jafet

Beretning:
Teksten forteller om en tid hvor menneskene er blitt korrupte og umoralske, noe som får Herren [1] til å ville utrydde både dyr og mennesker. Bare Noa blir funnet å være «en rettferdig og hederlig mann blant sine samtidige» (1. Mosebok, 6,9), og derfor verdig til å overleve og bringe menneskeslekten videre. Han får beskjed om å bygge en ark og bringe sin nærmeste familie, samt et par av alle levende slag med seg inn i arken. Det regner i førti døgn, og alt fast land blir oversvømmet. Vannstanden forblir høy i 150 dager før den begynner å synke. Førti dager senere begynner Noa å sende ut fugler for å undersøke om de har funnet tørt land. Etter at flommen har trukket seg tilbake får han tillatelse til å forlate arken sammen med alle de andre overlevende. Beskjeden er at de nå skal være fruktbare og formere seg.

Noa bygger så et alter og ofrer et takkoffer til Herren, noe som får denne til å velsigne Noa og han sønner. De blir oppfordret til å bli fruktbare og fylle jorden. Ifølge jødisk og kristen tradisjon er hele menneskeheten derfor etterkommere etter Noas tre sønner. 

Noa får også flere nye påbud, lover og løfter. Herren setter regnbuen på himmelen som et minne om pakten han inngår med alle levende skapninger. Han lover at han aldri mer vil sende en slik storflom (1. Mosebok 9, 12–17).(kilde: snl.no)