Prestemøte i eksarkatet

ERKEBISKOP JOB ØNSKER Å LÆRE PRESTENE KANONISK RETT 


11. november 2015 ble det avholdt pretemøte i Paris under ledelse av Hans Eminense, erkebiskop Job av Telmessos. Temaet var den kanoniske organiseringen av den ortodokse kirke. Dette er et viktig tema da det er  en manglende kanonisk forståelse blant prester og lekfolk i erkebispedømmet. Det deltok 72 geistlige fra våre ulike prostier. Forsamlingen begynte med feiringen av Den guddommelige liturgi i krypten i katedralen med festen for hellige Martin av Tours, ledet av erkebiskop Job konselebrert av Hans Eksellense biskop Johannes av Charioupolis, 15 prester og 7 diakoner.

Erkebiskop Job  startet møtet  med temaet om  kanonisk organisering av Den ortodokse kirken. Han viste kontinuiteten i den kanoniske tradisjon av kirken med den apostoliske tradisjon og forbildet av Den gode hyrde beskrevet i evangeliene, og fokuserte på forholdet mellom biskopen og prestene  i den kanoniske tradisjon. Arkimandrit Simeon Cossec tok opp temaet "Lydighet og velsignelse i ortodoks spiritualitet" og professor Vlassios Phidas om "Den pastorale kirkeretten". Lydighet er forankret i Kristi eksempel, beskrevet i evangeliene, slik det er levd i klostertradisjonen i kirken. Innleggene ble etterfulgt av en lang og fruktbar utveksling av synspunkter. Møtet ble avsluttet med vesper i krypten i katedralen. 

Erkebiskop Job ønsker å bruke de årlige prestemøtene til ytterligere opplæring av prestene i eksarkatet. Det er vårt håp at denne kanoniske innsikt sakte men sikkert slår rot i  erkebispedømmet og vårt skandinaviske prosti slik at vi kan fylle det viktige oppdrag vi er gitt som Ortodoks kirke.