Den Guddommelige Liturgi feires i Oslo
søndag 31. januar kl 11
Korsvoll menighetshus
Tåsenveien 121