Den hellige synode har bifalt valget av erkebiskop Johannes

Den 28. mars valgte den ekstraordinære generalforsamlingen som var samlet i Paris, biskop Johannes av Charioupolis til ny erkebiskop av eksarkatet av menigheter av russisk tradisjon i Vest-Europa. Den 22. april bifalt den hellige synode av Konstantinopels patriarkat valget. Fra denne dato skal erkebiskop Johannes nevnes i eksarkatets gudstjenester etter hans hellighet patriark Bartolomeus.
Tronstigningen vi skje etter nærmere kunngjøring.

AXIOS