Matutin på Store tirsdag ble feiret i Den greske kirken i Oslo.

Metropolitt Cleopas av Skandinavia var på besøk i Oslo og flere prester og øvrighetspersoner var tilstede. Ordfører Marianne Borgen var tilstede og flere fra Den greske ambassaden. f.Olav deltok sammen med f. Kliment fra hl Olga menighet og f.Christoforos fra hl. Herman menighet i Kristiansand, foruten f.Alexandros, sokneprest i menigheten.