Hellige Hallvards dag

Fader Olav deltok på vesper i Hl.Hallvards katedralens ruiner i gamlebyen i Oslo. Det er blitt en tradisjon at man i forbindelse med Hallvardsdagen 15. mai feirer en økumenisk vesper. Det var Hl. Hallvard katolske menighet og Grønnland menighet (Dnk) som sto for gjennomføringen. Det er ellers et omfattende program for store og små i forkant av gudstjenesten.