DEN GUDDOMMELIGE LITURGI


feires søndag 4. september kl. 11
i Bryggekapellet
Storgaten 11, Fredrikstad

Ta gjerne med noe til kirkekaffen.

Velkommen!